Klas

Innehåll

CV

Allmänt

Jag är en erfaren programmerare och systemutvecklare med mycket god kunskap om Oracles plattform och arkitektur för dels klassisk klient/serverutveckling samt treskiktad utveckling med Oracle Application Server.

Jag har mycket goda verksamhetskunskaper kring passagekontrollsystem med hög säkerhet. Innehar även goda kunskaper kring flygoperativa system.

Till sidans början

Arbetslivserfarenhet

1998 - 2002 samt 2007 - idag, Luftfartsverket/Swedavia
2002-2004 samt 2005 - 2007, Astrazeneca
2005, TAIN

Läs mer om mina uppdrag på sidan Uppdrag.

Till sidans början

Språk och verktyg

Oracle SQL (Avancerad/Certifierad)
Oracle PL/SQL (Avancerad/Certifierad)
Oracle Forms 4.5 - 9.0 (Avancerad)
Oracle Designer 2000/6.0 (Mycket god)
Oracle Reports 2.5 - 6.0 (Mycket god)
Oracle9i Applicationserver (Mycket god)
Oracle 7.3,8.0.6 ,8i,9databas (Mycket god)
Oracle WebDB (God)
Oracle 9i databas (God)
Oracle CASE*Method (God)
Oracle Jdeveloper (God)
SQL Server databas (God)
MySQL (God)
PHP (God)
HTML/CSS (God)
TOAD (Mycket god)
Versionshantering: PVCS, Source Safe, ClearCase, TFS

Till sidans början

Kurser

Blekinge Tekniska H�gskola, PHP och MySQL (2010)
Lundén/Ellow, GMP-krav på datorer (2002)
Oracle DBA1a (2001)
Introduktion till Java och Objektorientering (2001)
Oracle Reports 3.0 (2000)
Oracle WebDB (1999)
Oracle for Application Developer (1999)
Oracle PL/SQL (1998)
Oracle Forms 5.0 (1998)
Oracle Designer 2.1 (1998)

Kurser hos AstraZeneca

Quality Management System Design and Coding (2006)
Quality Management System Change Control (2006)
Quality Management System Configuration Management (2006)
Core Quality Management System (2005)
ClearCase grund utbildning för IS O and BS SCS SE (2005)
Utbildning i Testhandboken (2003)
ER-ES Basic Training (2002)
DeLuxe 2,1 (2002)
GMP-utbildning för ISGS (2002)

Till sidans början

Kompetens

Roller

Programmerare
Systemutvecklare
Datamodellerare
Teknisk projektledare

Verksamhet

Luftfartsverket, Passagekontrollsystem, Flygoperativa system
Läkemedel, FDA:s IT-kvalitetskrav

Plattformar/metoder

Windows (Mycket god)
Linux/Unix (Mycket god)
OpenVMS (God)

Till sidans början

Klas Stenhammar nås via telefon: 0733-469300 eller via mail Klas Stenhammar.