Klas

Innehåll

Uppdrag

Luftfartsverket/Swedavia

På Swedavia har jag arbetat till och från sedan hösten 1998. Dagens uppdrag har jag haft sedan februari 2007 och innefattar arbete med migrering och integration av dagens passagesystem. Jag har under projektets gång varit ansvarig för framtagande av teknisk lösning för integration samt implementering av denna. Förvaltar och vidareutvceklar systemet löpande och har bl a infört integrationer med webserviceteknik (c#).

Den miljö som jag arbetar i är Oracle Jdeveloper, Oracle Reports 10, Oracle Forms 10, SQL, PL/SQL och Oracle 10 databas i botten.

Arbetar även parallellt med Swedavias flygoperativa system SAFIR som bl a levererar statistik om ankomster och avgångar och annan information relaterat till flygplatsen. Integrationer med många kringsystem (bagage hantering, display system, Flygledning mm) är också ett av systemets huvudfunktioner.
Miljö: PL/SQL, Oracle 10g Databas

Mina tidigare uppdrag på Luftfartsverket/Swedavia har innefattat att bygga passagesystemet från grunden samt därefter arbeta med att förvalta det.

AstraZeneca

Under åren 2005 - 2007 arbetade jag i ett stort projekt hos AstraZeneca, NIP (New IT Platform), vars syfte var att migrera Oracles Client/Server-miljö (forms 4.5, reports 2.5 Oracle 7.3 Db) till treskiktad arkitektur (Oracle Application Server, Forms 9i, Reports 9i, Oracle 9i db). Förutom det praktiska arbetet med migrering hade jag en central roll som teknisk expert. Jag var dessutom med och utvecklade/förädlade de metoder och rutiner som användes för migreringen.

Även under åren 2002-2004 hade jag uppdrag hos AstraZeneca. Min roll då var som Systemerare och programmerare projekt för införande av ER/ES enligt 21 CFR Part 11.

Projektet syftade till att säkerställa att systemet uppfyllde FDA's krav för hantering av elektroniska record/elektroniska signaturer (ER/ES) i GMP-påverkande system, samt vidareutveckling av själva applikationen (bla en fullständig anpassning till Headstart). GLS028 (lagerhanteringssystem) är AstraZenecas centrallager.

De verktyg som användes var: Oracle Designer, Oracle Reports 2.5, Oracle Forms 4.5, SQL, PL/SQL och Oracle 7.3.4 databas i botten.

TAIN

Under januari och februari 2005 hade jag uppdrag på spelbolaget TAIN. Min roll var då som Systemerare och programmerare i projekt för skapande av Datawarehouse-databas och rapportgenerator.

Projektets syfte var att skapa en dynamisk rapportgenerator, som utifrån de stjärnmodeller som tagits fram, kunna generera DW-rapporter presenterade i html.

Miljö: Rapportgeneratorn är byggd i PL/SQL, Oracle 9i. Presentationsgränssnittet (html) skapas av rapportgeneratorn med PL/SQL(htp-paket)

Klas Stenhammar nås via telefon: 0733-469300 eller via mail Klas Stenhammar.